WTPN21 PGTW 080530MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI//SUBJ/TROPICAL CYCLONE FORMATION ALERT//RMKS/1. FORMATION OF A SI...
全文
回复(266) 2016-09-09 15:01 来自版块 - 风暴档案
表情
luhangZCZC WSCI40 BABJ 161800 TO BCSY BCHK BCSH BCCD BCGZ BETY BEXA BETJ BESZ BEJN BEZZ BEBJ 9709 9916 9818 9989 6386 (1614) 5714 3583 1601 3...(2016-09-17 08:06)
iam最小值[附件] ZCZC WTPQ20 BABJ 161500 SUBJECTIVE FORECAST TD MERANTI 1614 (1614) INITIAL TIME 161500 UTC 00HR 33.8N 122.3E 1002HPA 16M/S MOV...(2016-09-16 23:38)
egthart12345ZCZC WTPQ20 BABJ 161200 SUBJECTIVE FORECAST TD MERANTI 1614 (1614) INITIAL TIME 161200 UTC 00HR 33.1N 121.4E 1002HPA 16M/S MOVE NE 27KM...(2016-09-16 20:53)
luhang台 风 公 报 预报:程正泉 签发:高拴柱 2016 年 09 月 16 日 18 时 ****气象台9月16日18时发布低压预报: 今年第14号台风“莫兰蒂”减弱后的热带低压中心今天(16日)下午5点钟位于江苏省海安境内,就是北纬32.6度、东经120.4度,最...(2016-09-16 17:59)
luhang[附件] ZCZC WTPQ20 BABJ 160900 SUBJECTIVE FORECAST TD MERANTI 1614 (1614) INITIAL TIME 160900 UTC 00HR 32.6N 120.4E 1002HPA 16M/S MOVE N...(2016-09-16 17:34)
luhang[附件] ZCZC WTPQ20 BABJ 160600 SUBJECTIVE FORECAST TD MERANTI 1614 (1614) INITIAL TIME 160600 UTC 00HR 32.2N 120.0E 1002HPA 16M/S MOVE N...(2016-09-16 16:31)
iam最小值[附件] ZCZC WTPQ20 BABJ 160300 SUBJECTIVE FORECAST TD MERANTI 1614 (1614) INITIAL TIME 160300 UTC 00HR 30.8N 118.8E 1002HPA 16M/S MOV...(2016-09-16 16:30)
iam最小值台 风 公 报 预报:程正泉 签发:高拴柱 2016 年 09 月 16 日 10 时 ****气象台16日10时继续发布台风预报: 今年第16号台风“马勒卡”的中心今天(16日)上午8点钟位于我国台湾省花莲市东南方大约530公里的西北太平洋洋面上,就是北纬2...(2016-09-16 16:27)
iam最小值[附件] ZCZC WTPQ20 BABJ 160000 SUBJECTIVE FORECAST TD MERANTI 1614 (1614) INITIAL TIME 160000 UTC 00HR 29.9N 118.5E 1002HPA 16M/S MOV...(2016-09-16 08:49)
iam最小值低壓區 (前為 莫蘭蒂) 在香港時間 2016 年 09 月 16 日 02 時的最新資料 位置: 北緯 28.7 度,東經 117.6 度 (即香港之東北偏北約 790 公里) 中心附近最高持續風速: 每小時 40 公里 [附件](2016-09-16 08:49)

返回顶部