mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
阅读:2240回复:30

[2014]2014年4月KMA東亞200hPa、700hPa、850hPa、地面天氣圖存檔帖

楼主#
更多 发布于:2014-04-01 21:27
繼續存檔

本帖用作保留2014年4月、每天00Z之東亞200hPa、700hPa、850hPa、地面天氣圖,若缺失則以12Z來替補

相關連結:
東亞200hPa天氣圖:http://web.kma.go.kr/repositary/image/cht/img/up20_2014040100.png
東亞700hPa天氣圖:http://web.kma.go.kr/repositary/image/cht/img/up70_2014040100.png
東亞850hPa天氣圖:http://web.kma.go.kr/repositary/image/cht/img/up85_2014040100.png
東亞地面天氣圖(小範圍):http://web.kma.go.kr/repositary/image/cht/img/sfc3_2014040100.png
東亞地面天氣圖(大範圍):http://web.kma.go.kr/repositary/image/cht/img/surf_2014040100.png
  
目錄:
1-9樓:4月1-9日
10-19樓:4月10-19日
20-29樓:4月20-29日
30樓:4月30日
[mawong于2014-04-30 20:12编辑了帖子]
1条评分, 威望 +5
 • mikeliang
  威望 +5
  感谢开帖~
  2014-04-05 16:10
喜欢0 评分1
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
1楼#
发布于:2014-04-01 21:33
04.01

图片:up20_2014040100.png


图片:up70_2014040100.png


图片:up85_2014040100.png


图片:sfc3_2014040100.png


图片:surf_2014040100.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
2楼#
发布于:2014-04-05 13:38
04.02

图片:up20_2014040200.png


图片:up70_2014040200.png


图片:up85_2014040200.png


图片:sfc3_2014040200.png


图片:surf_2014040200.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
3楼#
发布于:2014-04-05 13:41
04.03

图片:up20_2014040300.png


图片:up70_2014040300.png


图片:up85_2014040300.png


图片:sfc3_2014040300.png


图片:surf_2014040300.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
4楼#
发布于:2014-04-05 13:43
04.04

图片:up20_2014040400.png


图片:up70_2014040400.png


图片:up85_2014040400.png

图片:sfc3_2014040400.png


图片:surf_2014040400.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
5楼#
发布于:2014-04-05 13:46
04.05

图片:up20_2014040500.png


图片:up70_2014040500.png


图片:up85_2014040500.png


图片:sfc3_2014040500.png


图片:surf_2014040500.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
6楼#
发布于:2014-04-15 21:52
04.06

图片:up20_2014040600.png


图片:up70_2014040600.png


图片:up85_2014040600.png


图片:sfc3_2014040600.png


图片:surf_2014040600.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
7楼#
发布于:2014-04-15 21:55
04.07

图片:up20_2014040700.png


图片:up70_2014040700.png


图片:up85_2014040700.png


图片:sfc3_2014040700.png


图片:surf_2014040700.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
8楼#
发布于:2014-04-15 21:57
04.08

图片:up20_2014040800.png


图片:up70_2014040800.png


图片:up85_2014040800.png


图片:sfc3_2014040800.png


图片:surf_2014040800.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
9楼#
发布于:2014-04-15 21:59
04.09

图片:up20_2014040900.png


图片:up70_2014040900.png


图片:up85_2014040900.png


图片:sfc3_2014040900.png


图片:surf_2014040900.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
10楼#
发布于:2014-04-15 22:01
04.10

图片:up20_2014041000.png


图片:up70_2014041000.png


图片:up85_2014041000.png


图片:sfc3_2014041000.png


图片:surf_2014041000.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
11楼#
发布于:2014-04-15 22:03
04.11

图片:up20_2014041100.png


图片:up70_2014041100.png


图片:up85_2014041100.png


图片:sfc3_2014041100.png


图片:surf_2014041100.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
12楼#
发布于:2014-04-15 22:06
04.12

图片:up20_2014041200.png


图片:up70_2014041200.png


图片:up85_2014041200.png


图片:sfc3_2014041200.png


图片:surf_2014041200.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
13楼#
发布于:2014-04-15 22:12
04.13

图片:up20_2014041300.png


图片:up70_2014041300.png


图片:up85_2014041300.png


图片:sfc3_2014041300.png


图片:surf_2014041300.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
14楼#
发布于:2014-04-15 22:14
04.14

图片:up20_2014041400.png


图片:up70_2014041400.png


图片:up85_2014041400.png


图片:sfc3_2014041400.png


图片:surf_2014041400.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
15楼#
发布于:2014-04-15 22:17
04.15

图片:up20_2014041500.png


图片:up70_2014041500.png


图片:up85_2014041500.png


图片:sfc3_2014041500.png


图片:surf_2014041500.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
16楼#
发布于:2014-04-27 15:41
04.16

图片:up20_2014041600.png


图片:up70_2014041600.png


图片:up85_2014041600.png


图片:sfc3_2014041600.png


图片:surf_2014041600.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
17楼#
发布于:2014-04-27 15:44
04.17

图片:up20_2014041700.png


图片:up70_2014041700.png


图片:up85_2014041700.png


图片:sfc3_2014041700.png


图片:surf_2014041700.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
18楼#
发布于:2014-04-27 15:45
04.18

图片:up20_2014041800.png


图片:up70_2014041800.png


图片:up85_2014041800.png


图片:sfc3_2014041800.png


图片:surf_2014041800.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
19楼#
发布于:2014-04-27 15:47
04.19

图片:up20_2014041900.png


图片:up70_2014041900.png


图片:up85_2014041900.png


图片:sfc3_2014041900.png


图片:surf_2014041900.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
20楼#
发布于:2014-04-27 15:50
04.20

图片:up20_2014042000.png


图片:up70_2014042000.png


图片:up85_2014042000.png


图片:sfc3_2014042000.png


图片:surf_2014042000.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
21楼#
发布于:2014-04-27 15:52
04.21

图片:up20_2014042100.png


图片:up70_2014042100.png


图片:up85_2014042100.png


图片:sfc3_2014042100.png


图片:surf_2014042100.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
22楼#
发布于:2014-04-27 15:54
04.22

图片:up20_2014042200.png


图片:up70_2014042200.png


图片:up85_2014042200.png


图片:sfc3_2014042200.png


图片:surf_2014042200.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
23楼#
发布于:2014-04-27 15:56
04.23

图片:up20_2014042300.png


图片:up70_2014042300.png


图片:up85_2014042300.png


图片:sfc3_2014042300.png


图片:surf_2014042300.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
24楼#
发布于:2014-04-27 15:58
04.24

图片:up20_2014042400.png


图片:up70_2014042400.png


图片:up85_2014042400.png


图片:sfc3_2014042400.png


图片:surf_2014042400.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
25楼#
发布于:2014-04-27 16:00
04.25

图片:up20_2014042500.png


图片:up70_2014042500.png


图片:up85_2014042500.png


图片:sfc3_2014042500.png


图片:surf_2014042500.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
26楼#
发布于:2014-04-27 16:02
04.26

图片:up20_2014042600.png


图片:up70_2014042600.png


图片:up85_2014042600.png


图片:sfc3_2014042600.png


图片:surf_2014042600.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
27楼#
发布于:2014-04-27 16:04
04.27

图片:up20_2014042700.png


图片:up70_2014042700.png


图片:up85_2014042700.png


图片:sfc3_2014042700.png


图片:surf_2014042700.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
28楼#
发布于:2014-04-30 20:04
04.28

图片:up20_2014042800.png


图片:up70_2014042800.png


图片:up85_2014042800.png


图片:sfc3_2014042800.png


图片:surf_2014042800.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
29楼#
发布于:2014-04-30 20:06
04.29

图片:up20_2014042900.png


图片:up70_2014042900.png


图片:up85_2014042900.png


图片:sfc3_2014042900.png


图片:surf_2014042900.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
30楼#
发布于:2014-04-30 20:08
04.30

图片:up20_2014043000.png


图片:up70_2014043000.png


图片:up85_2014043000.png


图片:sfc3_2014043000.png


图片:surf_2014043000.png

回复(0) 喜欢(0)     评分

返回顶部