mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
阅读:1999回复:31

[2014]2014年5月KMA东亚200hPa、700hPa、850hPa、地面天气图存档帖

楼主#
更多 发布于:2014-05-01 11:04
继续存档
 
 本帖用作保留2014年5月、每天00Z之东亚200hPa、700hPa、850hPa、地面天气图,若缺失则以12Z来替补
 
 相关连结:
 东亚200hPa天气图:http://web.kma.go.kr/repositary/image/cht/img/up20_2014050100.png
 东亚700hPa天气图:http://web.kma.go.kr/repositary/image/cht/img/up70_2014050100.png
 东亚850hPa天气图:http://web.kma.go.kr/repositary/image/cht/img/up85_2014050100.png
 东亚地面天气图(小范围):http://web.kma.go.kr/repositary/image/cht/img/sfc3_2014050100.png
 东亚地面天气图(大范围):http://web.kma.go.kr/repositary/image/cht/img/surf_2014050100.png
    
 目录:
 1-9楼:5月1-9日
 10-19楼:5月10-19日
 20-29楼:5月20-29日
 30-31楼:5月30-31日
[mawong于2014-06-01 18:38编辑了帖子]
喜欢0 评分0
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
1楼#
发布于:2014-05-01 11:17
05.01  

图片:up20_2014050100.png


图片:up70_2014050100.png


图片:up85_2014050100.png


图片:sfc3_2014050100.png


图片:surf_2014050100.png


[mawong于2014-05-01 15:43编辑了帖子]
回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
2楼#
发布于:2014-05-03 21:57
05.02

图片:up20_2014050200.png


图片:up70_2014050200.png


图片:up85_2014050200.png


图片:sfc3_2014050200.png


图片:surf_2014050200.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
3楼#
发布于:2014-05-03 21:59
05.03

图片:up20_2014050300.png


图片:up70_2014050300.png


图片:up85_2014050300.png


图片:sfc3_2014050300.png


图片:surf_2014050300.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
4楼#
发布于:2014-05-24 13:31
05.04

图片:up20_2014050400.png图片:up70_2014050400.png图片:up85_2014050400.png图片:sfc3_2014050400.png图片:surf_2014050400.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
5楼#
发布于:2014-05-24 13:32
05.05

图片:up20_2014050500.png图片:up70_2014050500.png图片:up85_2014050500.png图片:sfc3_2014050500.png图片:surf_2014050500.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
6楼#
发布于:2014-05-24 13:34
05.06

图片:up20_2014050600.png图片:up70_2014050600.png图片:up85_2014050600.png图片:sfc3_2014050600.png图片:surf_2014050600.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
7楼#
发布于:2014-05-24 13:36
05.07

图片:up20_2014050700.png图片:up70_2014050700.png图片:up85_2014050700.png图片:sfc3_2014050700.png图片:surf_2014050700.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
8楼#
发布于:2014-05-24 13:38
05.08

图片:up20_2014050800.png图片:up70_2014050800.png图片:up85_2014050800.png图片:sfc3_2014050800.png图片:surf_2014050800.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
9楼#
发布于:2014-05-24 13:40
05.09

图片:up20_2014050900.png图片:up70_2014050900.png图片:up85_2014050900.png图片:sfc3_2014050900.png图片:surf_2014050900.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
10楼#
发布于:2014-05-24 13:41
05.10

图片:up20_2014051000.png图片:up70_2014051000.png图片:up85_2014051000.png图片:sfc3_2014051000.png图片:surf_2014051000.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
11楼#
发布于:2014-05-24 13:43
05.11

图片:up20_2014051100.png图片:up70_2014051100.png图片:up85_2014051100.png图片:sfc3_2014051100.png图片:surf_2014051100.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
12楼#
发布于:2014-05-24 13:46
05.12

图片:up20_2014051200.png图片:up70_2014051200.png图片:up85_2014051200.png图片:sfc3_2014051200.png图片:surf_2014051200.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
13楼#
发布于:2014-05-24 13:48
05.13

图片:up20_2014051300.png图片:up70_2014051300.png图片:up85_2014051300.png图片:sfc3_2014051300.png图片:surf_2014051300.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
14楼#
发布于:2014-05-24 13:50
05.14

图片:up20_2014051400.png图片:up70_2014051400.png图片:up85_2014051400.png图片:sfc3_2014051400.png图片:surf_2014051400.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
15楼#
发布于:2014-05-24 13:52
05.15

图片:up20_2014051500.png图片:up70_2014051500.png图片:up85_2014051500.png图片:sfc3_2014051500.png图片:surf_2014051500.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
16楼#
发布于:2014-05-25 14:10
05.16

图片:up20_2014051600.png图片:up70_2014051600.png图片:up85_2014051600.png图片:sfc3_2014051600.png图片:surf_2014051600.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
17楼#
发布于:2014-05-25 14:12
05.17

图片:up20_2014051700.png图片:up70_2014051700.png图片:up85_2014051700.png图片:sfc3_2014051700.png图片:surf_2014051700.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
18楼#
发布于:2014-05-25 14:14
05.18

图片:up20_2014051800.png图片:up70_2014051800.png图片:up85_2014051800.png图片:sfc3_2014051800.png图片:surf_2014051800.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
19楼#
发布于:2014-05-25 14:15
05.19

图片:up20_2014051900.png图片:up70_2014051900.png图片:up85_2014051900.png图片:sfc3_2014051900.png图片:surf_2014051900.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
20楼#
发布于:2014-05-25 14:17
05.20

图片:up20_2014052000.png图片:up70_2014052000.png图片:up85_2014052000.png图片:sfc3_2014052000.png图片:surf_2014052000.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
21楼#
发布于:2014-05-25 14:18
05.21

图片:up20_2014052100.png图片:up70_2014052100.png图片:up85_2014052100.png图片:sfc3_2014052100.png图片:surf_2014052100.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
22楼#
发布于:2014-05-25 14:20
05.22

图片:up20_2014052200.png图片:up70_2014052200.png图片:up85_2014052200.png图片:sfc3_2014052200.png图片:surf_2014052200.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
23楼#
发布于:2014-05-25 14:22
05.23

图片:up20_2014052300.png图片:up70_2014052300.png图片:up85_2014052300.png图片:sfc3_2014052300.png图片:surf_2014052300.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
24楼#
发布于:2014-05-25 14:23
05.24

图片:up20_2014052400.png图片:up70_2014052400.png图片:up85_2014052400.png图片:sfc3_2014052400.png图片:surf_2014052400.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
25楼#
发布于:2014-05-25 14:28
05.25

图片:up20_2014052500.png图片:up70_2014052500.png图片:up85_2014052500.png图片:sfc3_2014052500.png图片:surf_2014052500.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
26楼#
发布于:2014-06-01 18:21
05.26

图片:up20_2014052600.png图片:up70_2014052600.png图片:up85_2014052600.png图片:sfc3_2014052600.png图片:surf_2014052600.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
27楼#
发布于:2014-06-01 18:23
05.27

图片:up20_2014052700.png图片:up70_2014052700.png图片:up85_2014052700.png图片:sfc3_2014052700.png图片:surf_2014052700.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
28楼#
发布于:2014-06-01 18:25
05.28

图片:up20_2014052800.png图片:up70_2014052800.png图片:up85_2014052800.png图片:sfc3_2014052800.png图片:surf_2014052800.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
29楼#
发布于:2014-06-01 18:27
05.29

图片:up20_2014052900.png图片:up70_2014052900.png图片:up85_2014052900.png图片:sfc3_2014052900.png图片:surf_2014052900.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
30楼#
发布于:2014-06-01 18:29
05.30

图片:up20_2014053000.png图片:up70_2014053000.png图片:up85_2014053000.png图片:sfc3_2014053000.png图片:surf_2014053000.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
31楼#
发布于:2014-06-01 18:31
05.31

图片:up20_2014053100.png图片:up70_2014053100.png图片:up85_2014053100.png图片:sfc3_2014053100.png图片:surf_2014053100.png


1条评分, 贡献值 +5
 • mikeliang
  贡献值 +5
  Well Done
  2014-06-12 22:46
回复(0) 喜欢(0)     评分(1)

返回顶部