mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
阅读:1772回复:30

[2014]2014年6月KMA东亚200hPa、700hPa、850hPa、地面天气图存档帖

楼主#
更多 发布于:2014-06-14 12:03
继续存档
  
本帖用作保留2014年6月、每天00Z之东亚200hPa、700hPa、850hPa、地面天气图,若缺失则以12Z来替补
  
 相关连结:
 东亚200hPa天气图:http://web.kma.go.kr/repositary/image/cht/img/up20_2014060100.png
 东亚700hPa天气图:http://web.kma.go.kr/repositary/image/cht/img/up70_2014060100.png
 东亚850hPa天气图:http://web.kma.go.kr/repositary/image/cht/img/up85_2014060100.png
 东亚地面天气图(小范围):http://web.kma.go.kr/repositary/image/cht/img/sfc3_2014060100.png
 东亚地面天气图(大范围):http://web.kma.go.kr/repositary/image/cht/img/surf_2014060100.png
    
 目录:
 1-9楼:6月1-9日
 10-19楼:6月10-19日
 20-29楼:6月20-29日
 30楼:6月30日
[mawong于2014-06-20 09:31编辑了帖子]
1条评分, 威望 +5
 • mikeliang
  威望 +5
  优秀帖
  2014-06-14 12:50
喜欢0 评分1
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
1楼#
发布于:2014-06-14 12:07
06.01

图片:up20_2014060100.png图片:up70_2014060100.png图片:up85_2014060100.png图片:sfc3_2014060100.png图片:surf_2014060100.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
2楼#
发布于:2014-06-14 12:09
06.02

图片:up20_2014060200.png图片:up70_2014060200.png图片:up85_2014060200.png图片:sfc3_2014060200.png图片:surf_2014060200.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
3楼#
发布于:2014-06-14 12:11
06.03

图片:up20_2014060300.png图片:up70_2014060300.png


图片:up85_2014060300.png图片:sfc3_2014060300.png图片:surf_2014060300.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
4楼#
发布于:2014-06-14 12:13
06.04

图片:up20_2014060400.png图片:up70_2014060400.png图片:up85_2014060400.png图片:sfc3_2014060400.png图片:surf_2014060400.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
5楼#
发布于:2014-06-14 12:15
06.05

图片:up20_2014060500.png图片:up70_2014060500.png图片:up85_2014060500.png图片:sfc3_2014060500.png图片:surf_2014060500.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
6楼#
发布于:2014-06-14 12:17
06.06

图片:up20_2014060600.png图片:up70_2014060600.png图片:up85_2014060600.png图片:sfc3_2014060600.png图片:surf_2014060600.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
7楼#
发布于:2014-06-14 12:19
06.07

图片:up20_2014060700.png图片:up70_2014060700.png图片:up85_2014060700.png图片:sfc3_2014060700.png图片:surf_2014060700.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
8楼#
发布于:2014-06-14 12:21
06.08

图片:up20_2014060800.png


图片:up70_2014060800.png图片:up85_2014060800.png图片:sfc3_2014060800.png图片:surf_2014060800.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
9楼#
发布于:2014-06-14 12:22
06.09

图片:up20_2014060900.png图片:up70_2014060900.png图片:up85_2014060900.png图片:sfc3_2014060900.png图片:surf_2014060900.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
10楼#
发布于:2014-06-14 12:24
06.10

图片:up20_2014061000.png图片:up70_2014061000.png图片:up85_2014061000.png图片:sfc3_2014061000.png图片:surf_2014061000.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
11楼#
发布于:2014-06-14 12:26
06.11

图片:up20_2014061100.png图片:up70_2014061100.png图片:up85_2014061100.png图片:sfc3_2014061100.png图片:surf_2014061100.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
12楼#
发布于:2014-06-14 12:28
06.12

图片:up20_2014061200.png
图片:up70_2014061200.png图片:up85_2014061200.png图片:sfc3_2014061200.png图片:surf_2014061200.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
13楼#
发布于:2014-06-14 12:31
06.13

图片:up20_2014061300.png图片:up70_2014061300.png
图片:up85_2014061300.png

图片:sfc3_2014061300.png图片:surf_2014061200.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
14楼#
发布于:2014-06-30 15:11
06.14

图片:up20_2014061400.png


图片:up70_2014061400.png


图片:up85_2014061400.png


图片:sfc3_2014061400.png


图片:surf_2014061400.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
15楼#
发布于:2014-06-30 15:13
06.15

图片:up20_2014061500.png


图片:up70_2014061500.png


图片:up85_2014061500.png


图片:sfc3_2014061500.png


图片:surf_2014061500.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
16楼#
发布于:2014-06-30 15:15
06.16

图片:up20_2014061600.png


图片:up70_2014061600.png


图片:up85_2014061600.png


图片:sfc3_2014061600.png


图片:surf_2014061600.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
17楼#
发布于:2014-06-30 15:17
06.17

图片:up20_2014061700.png


图片:up70_2014061700.png


图片:up85_2014061700.png


图片:sfc3_2014061700.png


图片:surf_2014061700.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
18楼#
发布于:2014-06-30 15:19
06.18

图片:up20_2014061800.png


图片:up70_2014061800.png


图片:up85_2014061800.png


图片:sfc3_2014061800.png


图片:surf_2014061800.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
19楼#
发布于:2014-06-30 15:20
06.19

图片:up20_2014061900.png


图片:up70_2014061900.png


图片:up85_2014061900.png


图片:sfc3_2014061900.png


图片:surf_2014061900.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
20楼#
发布于:2014-06-30 15:21
06.20

图片:up20_2014062000.png


图片:up70_2014062000.png


图片:up85_2014062000.png


图片:sfc3_2014062000.png


图片:surf_2014062000.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
21楼#
发布于:2014-06-30 15:23
06.21

图片:up20_2014062100.png


图片:up70_2014062100.png


图片:up85_2014062100.png


图片:sfc3_2014062100.png


图片:surf_2014062100.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
22楼#
发布于:2014-06-30 15:24
06.22

图片:up20_2014062200.png


图片:up70_2014062200.png


图片:up85_2014062200.png


图片:sfc3_2014062200.png


图片:surf_2014062200.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
23楼#
发布于:2014-06-30 15:26
06.23

图片:up20_2014062300.png


图片:up70_2014062300.png


图片:up85_2014062300.png


图片:sfc3_2014062300.png


图片:surf_2014062300.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
24楼#
发布于:2014-06-30 15:28
06.24

图片:up20_2014062400.png


图片:up70_2014062400.png


图片:up85_2014062400.png


图片:sfc3_2014062400.png


图片:surf_2014062400.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
25楼#
发布于:2014-06-30 15:29
06.25

图片:up20_2014062500.png


图片:up70_2014062500.png


图片:up85_2014062500.png


图片:sfc3_2014062500.png


图片:surf_2014062500.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
26楼#
发布于:2014-06-30 15:31
06.26

图片:up20_2014062600.png


图片:up70_2014062600.png


图片:up85_2014062600.png


图片:sfc3_2014062600.png


图片:surf_2014062600.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
27楼#
发布于:2014-06-30 15:32
06.27

图片:up20_2014062700.png


图片:up70_2014062700.png


图片:up85_2014062700.png


图片:sfc3_2014062700.png


图片:surf_2014062700.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
28楼#
发布于:2014-06-30 15:34
06.28

图片:up20_2014062800.png


图片:up70_2014062800.png


图片:up85_2014062800.png


图片:sfc3_2014062800.png


图片:surf_2014062800.png

回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
29楼#
发布于:2014-06-30 15:36
06.29

图片:up20_2014062900.png


图片:up70_2014062900.png


图片:up85_2014062900.png


图片:sfc3_2014062900.png


图片:surf_2014062900.png


回复(0) 喜欢(0)     评分
mawong
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-12-02
 • 最后登录2019-06-16
 • 粉丝142
 • 关注47
 • 发帖数13957
 • 来自
30楼#
发布于:2014-06-30 15:37
06.30

图片:up20_2014063000.png


图片:up70_2014063000.png


图片:up85_2014063000.png


图片:sfc3_2014063000.png


图片:surf_2014063000.png


回复(0) 喜欢(0)     评分

返回顶部