luhang
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2014-08-08
 • 最后登录2018-06-18
 • 粉丝80
 • 关注62
 • 发帖数1910
 • 来自
阅读:765回复:4

[信息交流]2018年JMA命名热带气旋最佳路径

楼主#
更多 发布于:2018-02-21 11:35
AXPQ20 RJTD 210200
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1801 BOLAVEN (1801)
PERIOD FROM DEC2918UTC TO JAN0406UTC
2918 7.4N 138.0E 1006HPA //KT 3000 8.0N 137.5E 1006HPA //KT
3006 8.6N 136.9E 1004HPA //KT 3012 9.1N 136.1E 1006HPA //KT
3018 9.4N 135.2E 1004HPA //KT 3100 9.5N 134.3E 1006HPA //KT
3106 9.5N 133.3E 1004HPA //KT 3112 9.3N 132.3E 1004HPA //KT
3118 9.0N 131.0E 1004HPA //KT 0100 8.8N 129.9E 1004HPA //KT
0106 8.7N 128.4E 1002HPA //KT 0112 9.2N 126.7E 1004HPA //KT
0118 9.2N 124.5E 1004HPA //KT 0200 9.2N 122.4E 1004HPA //KT
0206 9.1N 120.8E 1004HPA //KT 0212 9.3N 119.2E 1004HPA //KT
0218 10.0N 117.3E 1004HPA //KT 0300 10.4N 116.0E 1002HPA 35KT
0306 11.2N 114.8E 1002HPA 35KT 0312 11.4N 113.3E 1002HPA 35KT
0318 11.8N 112.2E 1002HPA 35KT 0400 12.3N 111.0E 1006HPA //KT
0406 12.3N 110.0E 1008HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT DEC2918UTC
FROM TD TO TS AT JAN0300UTC
FROM TS TO TD AT JAN0400UTC
DISSIPATION AT JAN0412UTC=
喜欢0 评分0
回眸过去,守望现在,眺望未来!
2014...2015...2016...2017...2018......
又是新的一年,感谢论坛,也感谢我在论坛的时光
luhang
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2014-08-08
 • 最后登录2018-06-18
 • 粉丝80
 • 关注62
 • 发帖数1910
 • 来自
1楼#
发布于:2018-02-22 09:11

图片:T1801.png

图片:1801.png

回眸过去,守望现在,眺望未来!
2014...2015...2016...2017...2018......
又是新的一年,感谢论坛,也感谢我在论坛的时光
回复(0) 喜欢(1)     评分
tcfa_gw
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-04-02
 • 最后登录2018-06-18
 • 粉丝300
 • 关注101
 • 发帖数13007
 • 来自
2楼#
发布于:2018-03-22 10:20
AXPQ20 RJTD 220100

RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK

NAME 1802 SANBA (1802)

PERIOD FROM FEB0800UTC TO FEB1606UTC

0800 8.1N 150.8E 1006HPA //KT 0806 9.1N 150.1E 1004HPA //KT

0812 10.8N 149.8E 1006HPA //KT 0818 11.0N 148.6E 1004HPA //KT

0900 10.4N 147.4E 1006HPA //KT 0906 10.1N 146.9E 1004HPA //KT

0912 9.4N 146.0E 1008HPA //KT 0918 9.1N 145.0E 1006HPA //KT

1000 8.5N 143.3E 1008HPA //KT 1006 7.8N 142.3E 1004HPA //KT

1012 6.9N 140.8E 1004HPA //KT 1018 6.8N 139.0E 1002HPA //KT

1100 6.7N 137.4E 1002HPA //KT 1106 6.8N 135.8E 1000HPA 35KT

1112 7.0N 134.4E 1000HPA 35KT 1118 7.0N 133.1E 1000HPA 35KT

1200 7.1N 131.9E 1000HPA 35KT 1206 7.2N 130.7E 1000HPA 35KT

1212 7.7N 129.3E 1000HPA 35KT 1218 8.4N 128.0E 1000HPA 35KT

1300 9.4N 126.4E 1002HPA 35KT 1306 9.6N 124.6E 1006HPA //KT

1312 9.1N 123.9E 1008HPA //KT 1318 8.6N 122.0E 1008HPA //KT

1400 7.2N 120.5E 1008HPA //KT 1406 6.5N 119.9E 1008HPA //KT

1412 6.7N 120.0E 1010HPA //KT 1418 7.2N 120.0E 1008HPA //KT

1500 8.1N 119.4E 1010HPA //KT 1506 8.7N 119.2E 1008HPA //KT

1512 8.9N 118.5E 1010HPA //KT 1518 9.4N 117.7E 1010HPA //KT

1600 10.0N 116.1E 1012HPA //KT 1606 9.8N 115.7E 1010HPA //KT

REMARKS

TD FORMATION AT FEB0800UTC

FROM TD TO TS AT FEB1106UTC

FROM TS TO TD AT FEB1306UTC

DISSIPATION AT FEB1612UTC=
ただひとつの“今”を歌いつづける。
回复(0) 喜欢(0)     评分
红豆棒冰冰
强热带风暴
强热带风暴
 • 注册日期2017-10-28
 • 最后登录2018-06-20
 • 粉丝12
 • 关注18
 • 发帖数203
 • 来自
3楼#
发布于:2018-04-25 18:37
AXPQ20 RJTD 250500

RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK

NAME 1803 JELAWAT (1803)

PERIOD FROM MAR2418UTC TO APR0106UTC

2418 5.8N 143.0E 1004HPA //KT 2500 6.2N 141.7E 1002HPA //KT

2506 6.6N 140.3E 1000HPA 35KT 2512 7.0N 139.2E 1000HPA 35KT

2518 7.3N 138.4E 1000HPA 35KT 2600 7.6N 137.6E 1000HPA 35KT

2606 8.0N 136.7E 1000HPA 35KT 2612 8.7N 135.8E 1000HPA 35KT

2618 9.4N 135.3E 1000HPA 35KT 2700 10.3N 135.0E 1000HPA 35KT

2706 11.0N 134.9E 1000HPA 35KT 2712 11.6N 134.8E 1000HPA 35KT

2718 12.3N 134.8E 998HPA 40KT 2800 13.0N 134.9E 994HPA 45KT

2806 13.7N 135.0E 990HPA 50KT 2812 14.5N 135.2E 990HPA 50KT

2818 15.3N 135.3E 985HPA 55KT 2900 15.3N 135.3E 975HPA 65KT

2906 15.3N 135.6E 965HPA 70KT 2912 15.3N 136.2E 955HPA 80KT

2918 15.5N 136.8E 945HPA 85KT 3000 15.7N 137.3E 935HPA 95KT

3006 16.2N 138.1E 915HPA 105KT 3012 16.8N 139.0E 915HPA 105KT

3018 17.6N 139.8E 925HPA 100KT 3100 18.2N 140.8E 955HPA 80KT

3106 18.6N 141.7E 965HPA 70KT 3112 18.9N 142.6E 975HPA 65KT

3118 19.1N 143.5E 992HPA 35KT 0100 19.3N 144.4E 996HPA //KT

0106 19.1N 145.6E 996HPA //KT

REMARKS

TD FORMATION AT MAR2418UTC

FROM TD TO TS AT MAR2506UTC

FROM TS TO STS AT MAR2806UTC

FROM STS TO TY AT MAR2900UTC

FROM TY TO TS AT MAR3118UTC

FROM TS TO TD AT APR0100UTC

DISSIPATION AT APR0112UTC=
1条评分, 金钱 0.0
回复(0) 喜欢(0)     评分(1)
新细明体
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2013-03-29
 • 最后登录2018-06-20
 • 粉丝169
 • 关注33
 • 发帖数2465
 • 来自
4楼#
发布于:2018-04-30 01:34
本來今年不打算做初報和最佳路徑的對比,不過Jelawat的修正真的相當誇張,所以做了給大家參考一下 Bolaven和Sanba的有時間才做吧

图片:Screen Shot 2018-04-30 at 01.30.55.png

Hit you with that Duu-du Duu-du Du~
回复(0) 喜欢(0)     评分
游客

返回顶部