luhang
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2014-08-08
 • 最后登录2018-08-18
 • 粉丝86
 • 关注63
 • 发帖数2086
 • 来自
阅读:1274回复:8

[信息交流]2018年JMA命名热带气旋最佳路径

楼主#
更多 发布于:2018-02-21 11:35
AXPQ20 RJTD 210200
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1801 BOLAVEN (1801)
PERIOD FROM DEC2918UTC TO JAN0406UTC
2918 7.4N 138.0E 1006HPA //KT 3000 8.0N 137.5E 1006HPA //KT
3006 8.6N 136.9E 1004HPA //KT 3012 9.1N 136.1E 1006HPA //KT
3018 9.4N 135.2E 1004HPA //KT 3100 9.5N 134.3E 1006HPA //KT
3106 9.5N 133.3E 1004HPA //KT 3112 9.3N 132.3E 1004HPA //KT
3118 9.0N 131.0E 1004HPA //KT 0100 8.8N 129.9E 1004HPA //KT
0106 8.7N 128.4E 1002HPA //KT 0112 9.2N 126.7E 1004HPA //KT
0118 9.2N 124.5E 1004HPA //KT 0200 9.2N 122.4E 1004HPA //KT
0206 9.1N 120.8E 1004HPA //KT 0212 9.3N 119.2E 1004HPA //KT
0218 10.0N 117.3E 1004HPA //KT 0300 10.4N 116.0E 1002HPA 35KT
0306 11.2N 114.8E 1002HPA 35KT 0312 11.4N 113.3E 1002HPA 35KT
0318 11.8N 112.2E 1002HPA 35KT 0400 12.3N 111.0E 1006HPA //KT
0406 12.3N 110.0E 1008HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT DEC2918UTC
FROM TD TO TS AT JAN0300UTC
FROM TS TO TD AT JAN0400UTC
DISSIPATION AT JAN0412UTC=
喜欢0 评分0
回眸过去,守望现在,眺望未来!
2014...2015...2016...2017...2018......
又是新的一年,感谢论坛,也感谢我在论坛的时光
luhang
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2014-08-08
 • 最后登录2018-08-18
 • 粉丝86
 • 关注63
 • 发帖数2086
 • 来自
1楼#
发布于:2018-02-22 09:11

图片:T1801.png

图片:1801.png

回眸过去,守望现在,眺望未来!
2014...2015...2016...2017...2018......
又是新的一年,感谢论坛,也感谢我在论坛的时光
回复(0) 喜欢(1)     评分
tcfa_gw
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2012-04-02
 • 最后登录2018-08-18
 • 粉丝303
 • 关注101
 • 发帖数13070
 • 来自
2楼#
发布于:2018-03-22 10:20
AXPQ20 RJTD 220100

RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK

NAME 1802 SANBA (1802)

PERIOD FROM FEB0800UTC TO FEB1606UTC

0800 8.1N 150.8E 1006HPA //KT 0806 9.1N 150.1E 1004HPA //KT

0812 10.8N 149.8E 1006HPA //KT 0818 11.0N 148.6E 1004HPA //KT

0900 10.4N 147.4E 1006HPA //KT 0906 10.1N 146.9E 1004HPA //KT

0912 9.4N 146.0E 1008HPA //KT 0918 9.1N 145.0E 1006HPA //KT

1000 8.5N 143.3E 1008HPA //KT 1006 7.8N 142.3E 1004HPA //KT

1012 6.9N 140.8E 1004HPA //KT 1018 6.8N 139.0E 1002HPA //KT

1100 6.7N 137.4E 1002HPA //KT 1106 6.8N 135.8E 1000HPA 35KT

1112 7.0N 134.4E 1000HPA 35KT 1118 7.0N 133.1E 1000HPA 35KT

1200 7.1N 131.9E 1000HPA 35KT 1206 7.2N 130.7E 1000HPA 35KT

1212 7.7N 129.3E 1000HPA 35KT 1218 8.4N 128.0E 1000HPA 35KT

1300 9.4N 126.4E 1002HPA 35KT 1306 9.6N 124.6E 1006HPA //KT

1312 9.1N 123.9E 1008HPA //KT 1318 8.6N 122.0E 1008HPA //KT

1400 7.2N 120.5E 1008HPA //KT 1406 6.5N 119.9E 1008HPA //KT

1412 6.7N 120.0E 1010HPA //KT 1418 7.2N 120.0E 1008HPA //KT

1500 8.1N 119.4E 1010HPA //KT 1506 8.7N 119.2E 1008HPA //KT

1512 8.9N 118.5E 1010HPA //KT 1518 9.4N 117.7E 1010HPA //KT

1600 10.0N 116.1E 1012HPA //KT 1606 9.8N 115.7E 1010HPA //KT

REMARKS

TD FORMATION AT FEB0800UTC

FROM TD TO TS AT FEB1106UTC

FROM TS TO TD AT FEB1306UTC

DISSIPATION AT FEB1612UTC=
ただひとつの“今”を歌いつづける。
回复(0) 喜欢(0)     评分
红豆棒冰冰
强热带风暴
强热带风暴
 • 注册日期2017-10-28
 • 最后登录2018-08-18
 • 粉丝23
 • 关注23
 • 发帖数512
 • 来自
3楼#
发布于:2018-04-25 18:37
AXPQ20 RJTD 250500

RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK

NAME 1803 JELAWAT (1803)

PERIOD FROM MAR2418UTC TO APR0106UTC

2418 5.8N 143.0E 1004HPA //KT 2500 6.2N 141.7E 1002HPA //KT

2506 6.6N 140.3E 1000HPA 35KT 2512 7.0N 139.2E 1000HPA 35KT

2518 7.3N 138.4E 1000HPA 35KT 2600 7.6N 137.6E 1000HPA 35KT

2606 8.0N 136.7E 1000HPA 35KT 2612 8.7N 135.8E 1000HPA 35KT

2618 9.4N 135.3E 1000HPA 35KT 2700 10.3N 135.0E 1000HPA 35KT

2706 11.0N 134.9E 1000HPA 35KT 2712 11.6N 134.8E 1000HPA 35KT

2718 12.3N 134.8E 998HPA 40KT 2800 13.0N 134.9E 994HPA 45KT

2806 13.7N 135.0E 990HPA 50KT 2812 14.5N 135.2E 990HPA 50KT

2818 15.3N 135.3E 985HPA 55KT 2900 15.3N 135.3E 975HPA 65KT

2906 15.3N 135.6E 965HPA 70KT 2912 15.3N 136.2E 955HPA 80KT

2918 15.5N 136.8E 945HPA 85KT 3000 15.7N 137.3E 935HPA 95KT

3006 16.2N 138.1E 915HPA 105KT 3012 16.8N 139.0E 915HPA 105KT

3018 17.6N 139.8E 925HPA 100KT 3100 18.2N 140.8E 955HPA 80KT

3106 18.6N 141.7E 965HPA 70KT 3112 18.9N 142.6E 975HPA 65KT

3118 19.1N 143.5E 992HPA 35KT 0100 19.3N 144.4E 996HPA //KT

0106 19.1N 145.6E 996HPA //KT

REMARKS

TD FORMATION AT MAR2418UTC

FROM TD TO TS AT MAR2506UTC

FROM TS TO STS AT MAR2806UTC

FROM STS TO TY AT MAR2900UTC

FROM TY TO TS AT MAR3118UTC

FROM TS TO TD AT APR0100UTC

DISSIPATION AT APR0112UTC=
1条评分, 金钱 0.0
回复(0) 喜欢(1)     评分(1)
新细明体
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2013-03-29
 • 最后登录2018-08-19
 • 粉丝177
 • 关注33
 • 发帖数2530
 • 来自
4楼#
发布于:2018-04-30 01:34
本來今年不打算做初報和最佳路徑的對比,不過Jelawat的修正真的相當誇張,所以做了給大家參考一下 Bolaven和Sanba的有時間才做吧

图片:Screen Shot 2018-04-30 at 01.30.55.png

I have had enough shits in my life and I am just getting real tired.
回复(0) 喜欢(1)     评分
超强台风三巴
顶级超台
顶级超台
 • 注册日期2013-09-15
 • 最后登录2018-08-19
 • 粉丝160
 • 关注143
 • 发帖数18449
 • 来自
5楼#
发布于:2018-07-18 08:32
AXPQ20 RJTD 180000
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1804 EWINIAR (1804)
PERIOD FROM JUN0218UTC TO JUN1106UTC
0218 14.2N 112.0E 1004HPA //KT 0300 14.5N 111.6E 1002HPA //KT
0306 14.9N 111.3E 1002HPA //KT 0312 15.2N 111.0E 1002HPA //KT
0318 15.4N 110.9E 1002HPA //KT 0400 15.6N 110.7E 1002HPA //KT
0406 15.8N 110.6E 1002HPA //KT 0412 16.2N 110.7E 1002HPA //KT
0418 16.8N 111.1E 1000HPA //KT 0500 17.5N 111.4E 1000HPA 35KT
0506 18.5N 111.5E 1000HPA 35KT 0512 19.7N 111.4E 1000HPA 35KT
0518 20.5N 111.0E 1000HPA 35KT 0600 20.7N 110.7E 1000HPA 35KT
0606 20.1N 110.4E 998HPA 35KT 0612 20.2N 111.0E 998HPA 35KT
0618 20.4N 111.3E 998HPA 35KT 0700 20.7N 111.3E 998HPA 35KT
0706 21.0N 111.4E 998HPA 40KT 0712 21.4N 111.7E 998HPA 40KT
0718 21.9N 111.9E 998HPA 40KT 0800 22.5N 112.1E 998HPA 40KT
0806 23.0N 112.3E 998HPA 35KT 0812 23.3N 112.6E 998HPA 35KT
0818 23.1N 113.3E 998HPA //KT 0900 22.9N 113.9E 998HPA //KT
0906 23.0N 114.4E 998HPA //KT 0912 23.0N 114.6E 998HPA //KT
0918 22.8N 115.3E 998HPA //KT 1000 22.7N 116.4E 1000HPA //KT
1006 23.1N 118.6E 998HPA //KT 1012 23.4N 121.8E 1000HPA //KT
1018 23.9N 122.8E 998HPA //KT 1100 24.6N 123.7E 998HPA //KT
1106 24.9N 125.3E 998HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT JUN0218UTC
FROM TD TO TS AT JUN0500UTC
FROM TS TO TD AT JUN0818UTC
DISSIPATION AT JUN1112UTC=
20012018
回复(0) 喜欢(0)     评分
新细明体
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2013-03-29
 • 最后登录2018-08-19
 • 粉丝177
 • 关注33
 • 发帖数2530
 • 来自
6楼#
发布于:2018-07-18 11:03
AXPQ20 RJTD 180100
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1805 MALIKSI (1805)
PERIOD FROM JUN0318UTC TO JUN1218UTC
0318  9.7N 131.8E 1004HPA  //KT  0400  9.6N 131.9E 1006HPA  //KT
0406  9.8N 132.0E 1004HPA  //KT  0412  9.9N 132.0E 1004HPA  //KT
0418 10.0N 132.0E 1004HPA  //KT  0500 10.1N 132.0E 1004HPA  //KT
0506 10.6N 132.1E 1004HPA  //KT  0512 11.0N 132.2E 1004HPA  //KT
0518 12.1N 131.7E 1002HPA  //KT  0600 13.0N 131.3E 1004HPA  //KT
0606 13.8N 130.7E 1002HPA  //KT  0612 14.7N 130.0E 1004HPA  //KT
0618 15.4N 129.2E 1004HPA  //KT  0700 16.0N 128.5E 1002HPA  //KT
0706 16.2N 128.4E 1000HPA  //KT  0712 16.8N 128.0E 1000HPA  //KT
0718 17.3N 127.9E  996HPA  35KT  0800 17.8N 127.8E  996HPA  35KT
0806 18.9N 127.2E  996HPA  35KT  0812 19.7N 126.8E  996HPA  35KT
0818 20.4N 126.7E  992HPA  40KT  0900 21.9N 127.0E  990HPA  45KT
0906 22.3N 127.5E  985HPA  50KT  0912 22.8N 128.1E  985HPA  50KT
0918 23.5N 129.4E  975HPA  55KT  1000 25.0N 130.7E  970HPA  60KT
1006 26.3N 132.3E  970HPA  60KT  1012 27.6N 134.4E  975HPA  55KT
1018 28.9N 136.5E  980HPA  55KT  1100 30.6N 139.0E  980HPA  50KT
1106 32.7N 141.2E  980HPA  50KT  1112 34.6N 144.8E  980HPA  50KT
1118 36.5N 148.0E  984HPA  //KT  1200 37.8N 149.8E  984HPA  //KT
1206 38.8N 152.0E  984HPA  //KT  1212 39.0N 155.4E  992HPA  //KT
1218 38.8N 157.7E  996HPA  //KT
REMARKS
TD   FORMATION  AT JUN0318UTC
FROM TD  TO TS  AT JUN0718UTC
FROM TS  TO STS AT JUN0906UTC
FROM STS TO L   AT JUN1118UTC
DISSIPATION     AT JUN1300UTC=
I have had enough shits in my life and I am just getting real tired.
回复(0) 喜欢(0)     评分
renzhetegong
热带风暴
热带风暴
 • 注册日期2017-09-24
 • 最后登录2018-08-19
 • 粉丝26
 • 关注23
 • 发帖数240
 • 来自
7楼#
发布于:2018-07-18 11:04

图片:T1804.png

图片:QQ图片20180719191323.pngBST中1804的路径一直延续到琉球群岛。。
[renzhetegong于2018-07-19 19:15编辑了帖子]
本人帖子若有错误请编辑修正
回复(0) 喜欢(0)     评分
新细明体
论坛版主-副热带高压
论坛版主-副热带高压
 • 注册日期2013-03-29
 • 最后登录2018-08-19
 • 粉丝177
 • 关注33
 • 发帖数2530
 • 来自
8楼#
发布于:2018-08-13 10:20
AXPQ20 RJTD 130200
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1806 GAEMI (1806)
PERIOD FROM JUN1312UTC TO JUN2112UTC
1312 21.6N 117.1E  996HPA  //KT  1318 21.7N 117.9E  996HPA  //KT
1400 21.8N 118.6E  996HPA  //KT  1406 22.0N 119.2E  994HPA  //KT
1412 22.4N 119.8E  994HPA  //KT  1418 22.6N 120.1E  994HPA  //KT
1500 22.7N 120.2E  994HPA  35KT  1506 23.3N 122.2E  994HPA  35KT
1512 24.9N 123.9E  994HPA  35KT  1518 25.2N 125.1E  994HPA  40KT
1600 26.3N 127.1E  992HPA  40KT  1606 26.8N 128.9E  990HPA  45KT
1612 27.2N 130.8E  992HPA  40KT  1618 27.7N 131.5E  992HPA  40KT
1700 28.5N 132.1E  996HPA  //KT  1706 29.4N 132.7E  996HPA  //KT
1712 30.0N 133.5E  996HPA  //KT  1718 30.5N 134.2E  996HPA  //KT
1800 31.2N 135.3E  996HPA  //KT  1806 31.7N 137.2E  996HPA  //KT
1812 32.0N 139.0E  998HPA  //KT  1818 32.6N 141.4E  998HPA  //KT
1900 33.7N 144.0E  998HPA  //KT  1906 34.7N 146.2E  996HPA  //KT
1912 35.8N 148.1E  992HPA  //KT  1918 36.1N 150.2E  994HPA  //KT
2000 36.7N 151.0E  996HPA  //KT  2006 37.3N 151.5E  998HPA  //KT
2012 38.1N 152.1E 1000HPA  //KT  2018 38.7N 152.5E 1000HPA  //KT
2100 39.3N 153.2E 1002HPA  //KT  2106 40.0N 154.1E 1002HPA  //KT
2112 41.0N 154.1E  998HPA  //KT
REMARKS
TD   FORMATION  AT JUN1312UTC
FROM TD  TO TS  AT JUN1500UTC
FROM TS  TO L   AT JUN1700UTC
DISSIPATION     AT JUN2118UTC=
[新细明体于2018-08-13 14:13编辑了帖子]
I have had enough shits in my life and I am just getting real tired.
回复(0) 喜欢(1)     评分
游客

返回顶部